BİRİ AKADEMİSYENİN TARİFİNİ YAPSA! (25 Ocak 2016)


Açıklama: Bazı konularda inandığımız doğrularımız, topluma farklı pencereden bakan duruşlarımız olabilir. Tarafı olduğumuz konuda iddia sahibi, savunmacı olabiliriz. Akademisyen kimliğinden sıyrılabildiğimiz sürece sorun yok. Ancak akademisyen sıfatını kullanarak ve hatta bir de bu kimliğe vurgu yaparak taraf olamayız. Bu durumu bir akademisyen olarak kabul edemem.
Kategori: HAFTALIK GAZETE YAZILARIM
Eklenme Tarihi: 07.Şubat.2016
Geçerli Tarih: 22.Haziran.2021, 13:58
Site: Prof.Dr.Bülent TOPUZ - KBB Bilgilendirme Portalı
URL: http://bulenttopuz.com/haber_detay.asp?haberID=370


Bilim üreten insanlara bilim adamı denir. Kendimi bilim adamı olarak gören biri değilim. Ama akademisyenim. Kendi alanımda şimdiye kadar yapılan bilimsel çalışmaları ve uygulamaları biliyorum. Yeni bir çalışma veya iddia ortaya atılır ise, bu çalışmanın değerini tartabiliyorum. Çünkü çalışmaların ortaya koyduğu tezi, bu tezi çalışmak için kurguladıkları materyal ve metod kullanımını, elde edilen sonuçları ve bu sonuçlar üzerinden yapılan tartışmaları anlayabiliyorum. Aklıma, cevabı olmayan veya verilen cevaplardan tatmin olmadığım bir soru gelir ise, bu sorunun cevabını bulmak için nasıl bir çalışma yapılması gerektiğini biliyorum. İstek, zaman ve kaynak bulur isem çalışma yapabileceğimi biliyorum. Akademik hayat bana kuşkucu bir kimlik kazandırdı. Doğru denilenler yanlış çıkabiliyor. Doğrular zamanla değişebiliyor. Bu nedenle somut güvenilir kaynaklara ihtiyaç duyuluyor. Bu nedenle akademisyenler yazarken ve konuşurken iddiaları için kaynak gösterirler, yani atıfta bulunurlar. Araştırmacılardan tarafsız olmaları beklenir. Araştırmacı çıkan sonuçların kimin yararına olacağı ile ilgili değildir. Araştırma sonuçları üzerinden tedbir almak, ilgili görevlilerin sorumluluğundadır. Araştırma sonuçlarını eğip bükmek gerçeği değiştirmez, sadece ortaya çıkmasını öteleyebilir. Bilim adamı, akademisyen veya araştırmacı kimliği zamanla çalışma alanının dışına taşıyor ve yaşadığımız çevrede, ülkede ve dünyada olup bitenleri akademisyen gözü ile değerlendirmeye başlıyoruz. Bu kimlikten sıyrılmak gerçekten zordur. Akademisyen için olguların görünmeyen yönleri ve iyi işlerin daha iyileri vardır. Bu nedenle topluma ve olgulara eleştirel bakarlar.. Hepimiz insanız, bazı konularda inandığımız doğrularımız, topluma farklı pencereden bakan duruşlarımız olabilir. Taraf tutabiliriz. Tarafı olduğumuz konuda iddia sahibi, savunmacı olabiliriz. Ancak tüm bunları taraf olan bir insan kimliği ile yapabiliriz. Akademisyen kimliğinden sıyrılabildiğimiz sürece sorun yok. Ancak akademisyen sıfatını kullanarak ve hatta bir de bu kimliğe vurgu yaparak taraf olamayız. Bu durumu bir akademisyen olarak kabul edemem. Akademisyenin tarafsızlığı tarafına zarar verecekse, o zaman sussun… Akademisyen tarafı olduğu yerden konuşacaksa, o zaman akademisyen sıfatını kullanmasın…